Διαφημιστικό σποτ 2016 για το ελαιόλαδο Καρπέα 0.3 - Βραβείο Ανώτερης Γεύσης iTQi

Τηλεοπτικό σποτ 2016 για το ελαιόλαδο Καρπέα 0.3
Διάκριση: Βραβείο Ανώτερης Γεύσης iTQi 2015