Πιστοποίηση σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα

Η Karpea έχει θεσπίσει και τηρεί χωρίς παρέκκλιση πολύ αυστηρά κριτήρια ποιότητας.

Έχουμε χτίσει μακροχρόνιες σχέσεις με συγκεκριμένους παραγωγούς, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερά υψηλή ποιότητα του ελαιολάδου και των ελαιών μας, η οποία ελέγχεται και πιστοποιείται συστηματικά μέσω συνεχών οργανοληπτικών και εργαστηριακών αναλύσεων σε πιστοποιημένα εργαστήρια.

Η εταιρία λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα BRC, IFS, SEDEX, και κατέχει όλες τις πιστοποιήσεις για προϊόντα Π.Ο.Π. & Π.Γ.Ε., καθώς και για προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας. Επιπλέον όλα τα προϊόντα μας φέρουν πιστοποίηση ΚΟSHER.

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προσήλωση στην ποιότητα »